About This App

LAST UPDATED:
Jan 21, 2013
CURRENT VERSION:
1.0.0.0
REQUIREMENTS:
Windows Phone 8,Windows Phone 7.5
APP SCORE:
Avg. score: 0
Rating: 0

Report a problem

Users who viewed this also viewed

MATMIC Snooker

Free

  |   by

  |  Infringement Report

TOTAL DOWNLOADS:
2

MATMIC Snooker Description

Are You play in snooker? Count points on the scoreboard or in the mind? Do You have smartphone with Windows Phone? Yes? Use MATMIC Snooker, advanced applications to control the course of the match and keep statistics. In Snooker MATMIC you count the points and reached breaks in the game you're playing, or judging. The application includes all the provisions of point games: frames, overtime, number of red reach the pocket, the other balls on the table, taking into account the foul, free ball, and others. What's more, MATMIC Snooker allows you to start a new single game, a new match or continue gameplay after the break. Play now! Count now! ******************** Grywasz w snookera? Liczysz punkty na tablicy wyników albo w myślach? Masz telefon z Windows Phone? Tak? Skorzystaj z MATMIC Snooker, zaawansowanej aplikacji do kontrolowania przebiegu meczu oraz prowadzenia statystyk. MATMIC Snooker to aplikacja pozwalająca zliczać punkty i osiągnięte breaki w meczu, w którym grasz, bądź sędziujesz. Aplikacja uwzględnia wszystkie przepisy punktowe gry: podział na frejmy, dogrywkę, ilość wbitych czerwonych, pozostałe bile na stole, uwzględnianie faulu, wolnej bili i innych. Co więcej, MATMIC Snooker pozwala rozpocząć nową pojedynczą grę, nowy mecz lub kontynuować rozgrywkę po przerwie. Zagraj teraz! Licz teraz!
Show full descriptionLess description

MATMIC Snooker Screenshots

User reviews of MATMIC Snooker

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: MATMIC  Snooker  MATMIC Snooker download, MATMIC Snooker free download, MATMIC Snooker 1.0.0.0 download, MATMIC Snooker 1.0.0.0 free download

Related Windows Phone apps

Snooker

Snooker

International Snooker

International Snooker