About This App

LAST UPDATED:
Jan 21, 2013
CURRENT VERSION:
2.2.0.0
REQUIREMENTS:
Windows Phone 8,Windows Phone 7.5,Windows Phone 7
APP SCORE:
Avg. score: 4.5
Rating: 71

Report a problem

Users who viewed this also viewed

Lunar Vietnamese

Free

  |   by

  |  Infringement Report

TOTAL DOWNLOADS:
2

Lunar Vietnamese Description

- This is a lunar calendar for Vietnamese in the world. The primary text of the application is in Vietnamese. Version 2.2 - Fix bugs Version 2.1: - Changed application icons - Improving user experiences. Added "Pin to start" menu Version 2.0: - Live Tile support - Fixed Bugs Version 1.2: - Changed Application Icon, UI,... - Added more details Version 1.1: - Improving performance - Added more details >> To enable Live Tiles: Pin application to start from main menu. ================================== - Đây là một phần mềm tra cứu âm lịch cho người Việt Phiên bản 2.2: - Sửa lỗi không chọn được ngày từ lịch tháng Phiên bản 2.1: - Thay đổi icons - Cải thiện trải nghiệm của người dùng. Thêm chức năng "Pin to start" Phiên bản 2.0: - Hỗ trợ Live Tiles - Sửa một vài lỗi nho nhỏ Phiên bản 1.2: - Thay đổi Icon của ứng dụng và một chút giao diện - Thêm thông tin về sao tốt, sao xấu trong ngày Phiên bản 1.1 - Cải tiến về hiệu năng và giao diện - Bổ xung thêm tra cứu hướng xuất hành di chuyển >> Để sử dụng Live Tiles: Pin ứng dụng ra start từ menu chính
Show full descriptionLess description

Lunar Vietnamese Screenshots

User reviews of Lunar Vietnamese

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: Lunar  Vietnamese  Lunar Vietnamese download, Lunar Vietnamese free download, Lunar Vietnamese 2.2.0.0 download, Lunar Vietnamese 2.2.0.0 free download