About This App

LAST UPDATED:
Jan 21, 2013
CURRENT VERSION:
1.0.0.0
REQUIREMENTS:
Windows Phone 8,Windows Phone 7.5
APP SCORE:
Avg. score: 4.5
Rating: 2

Report a problem

Users who viewed this also viewed

Khách Sạn Việt

Free

  |   by

  |  Infringement Report

TOTAL DOWNLOADS:
0

Khách Sạn Việt Description

Ứng dụng này cho phép bạn tìm kiếm nhà nghỉ tại 3 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng một cách đơn giản.

Khách Sạn Việt Screenshots

User reviews of Khách Sạn Việt

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: Khách  Sạn  Việt  Khách Sạn Việt download, Khách Sạn Việt free download, Khách Sạn Việt 1.0.0.0 download, Khách Sạn Việt 1.0.0.0 free download

Related Windows Phone apps

Related Windows 8 apps

Related Windows apps