Notify me when this app updates or price drops

Infringement Report

$7.99

About This App

LAST UPDATED:
Feb 06, 2014
CURRENT VERSION:
REQUIREMENTS:
APP SIZE:
APP SCORE:
Avg. score: 4
Rating: 5102

Users who viewed this also viewed

Wiki Việt Offline - Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt

TOTAL DOWNLOADS:
125,860
TECH SUPPORT:

Wiki Việt Offline - Bách Khoa Description


Ứng dụng này cung cấp hơn 5,00,000 trang wiki tiếng Việt (Phiên bản 12/2012).Khi sử dụng ứng dụng này, bạn có trong tay một bộ bách khoa toàn thư với đầy đủ thông tin trong tất cả các lĩnh vực từ Văn hóa-Xã hội-Chính trị đến Khoa học-Kỹ thuật ...

=== TÍNH NĂNG NỔI BẬT ===

★ Xem offline
-Tất cả các bài viết trên Wikipedia có sẵn để duyệt ngoại tuyến trong một định dạng nén cao
-Tải nhanh các bài viết lưu trữ sẵn trên thiết bị của bạn
-Bấm vào liên kết bên trong một bài viết để duyệt qua các trang được liên kết ngay lập tức

★ Xem theo Tab
-Dễ dàng để duyệt nhiều bài cùng một lúc

★ Tìm kiếm nội dung văn bản
-Công cụ tìm kiếm được tối ưu hóa cho điện thoại thông minh
-Tìm kiếm thông qua tất cả các bài viết khi bạn gõ
-Tìm kiếm tức thì - kết quả tìm kiếm cập nhật khi bạn gõ truy vấn của bạn
- Tối ưu hóa tìm kiếm xếp hạng để giúp bạn xác định vị trí các bài viết
-Tìm kiếm ngay trong bài
★ Các tính năng khác
-Hỗ trợ nhiều tên khác nhau của bài
-Xem lịch sử và Bookmarks
-Điều chỉnh kích thước Font
-Hỗ trợ biểu thức Toán học
-Cache tải hình ảnh từ Internet để sử dụng offline
-Built-in Image Viewer

--------------------------------------------------

This application provides over 5,00,000 Vietnamese wiki page (Version 12/2012). When using this application, you have in your hand an encyclopedia with full information in all areas from the Cultural-Social-Political to Science-Engineering etc...

===OUTSTANDING FEATURES===

★Offline Browsing
-All Wikipedia articles available for offline browsing in a highly compressed format
-Fast loading of articles from local storage
-Tap on links inside an article to browse the linked page instantly

★Tabbed Browsing
-Easy to Browse multiple articles at the same time

★Full Text Search
-Powerful micro search engine optimized for smartphones
-Searches through all articles as you type
-Instant search - search results update as you type your query
-Optimized search ranking to help you locate the right article

★Other Features
-Support multiple name of articles
-History and Bookmarks
-Search within article
-Font size adjustment
-Support Mathematics Expression
-Cache Image loaded from Internet to use offline
-Built-in Image Viewer

Show full descriptionLess description

Wiki Việt Offline - Bách Khoa Screenshots

User reviews of Wiki Việt Offline - Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: Wiki  Việt  Offline  -  Bách  Wiki Việt Offline - Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt download, Wiki Việt Offline - Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt free download, Wiki Việt Offline - Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt download, Wiki Việt Offline - Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt free download

Use Wish List to get notified when your favorite apps update and have a lower price.