Notify me when this app updates or price drops

Infringement Report

$0.99

About This App

LAST UPDATED:
Dec 24, 2010
CURRENT VERSION:
1.0
REQUIREMENTS:
Compatible with iPad. Requires iOS 3.2 or later
APP SIZE:
10.93MB
APP SCORE:
Avg. score: 0
Rating: 0

Users who viewed this also viewed

Nợ như chúa chổm

TOTAL DOWNLOADS:
196
TECH SUPPORT:

Nợ như chúa chổm Description

Vào những năm cuối đời nhà Lê, quan lại tham nhũng, dân tình đói kém, giặc dã nổi lên khắp nơi. Viên quan họ Mạc rất có thế lực trong triều, thấy nhà vua nhu nhược nên có ý chiếm ngôi…

Nợ như chúa chổm Screenshots

User reviews of Nợ như chúa chổm

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: Nợ  như  chúa  chổm  Nợ như chúa chổm download, Nợ như chúa chổm free download, Nợ như chúa chổm 1.0 download, Nợ như chúa chổm 1.0 free download

Related iPhone & iPad apps

Related Android apps

Related Windows apps

Use Wish List to get notified when your favorite apps update and have a lower price.