Notify me when this app updates or price drops

Infringement Report

$0.99

About This App

LAST UPDATED:
Apr 07, 2014
CURRENT VERSION:
REQUIREMENTS:
APP SIZE:
APP SCORE:
Avg. score: 4
Rating: 18489

Users who viewed this also viewed

Final countdown!!! - countdown, deadline, event, meeting, term, manage

Final countdown!!! - countdown Description


Do you know how much time is left until your deadlines?
This application can easily help you!

Have you completed all you wanted?
Set up your own deadlines and see how much time you have left.

FEATURES
- fully functional in offline mode and airplane mode
- unlimited countdowns count
- sound effect on deadline
- share your countdown
- nonstop running countdowns even when application is closed
- alarm before deadlines

TABS DESCRIPTION
1. Countdown
- list of active countdowns
- closest deadline on the top of the list
- add, edit and delete countdown
- filter: all, active countdowns
- show overdue countdowns
- alarm 24Hr and 20sec before deadline
- sharing: calendar, mail

2. Settings
- auto add deadline to your default calendar
- play "beep" sound on the last 5 seconds of the countdown

3. Statistics
- active countdowns count
- completed countdowns count
- all countdowns count

4. Our TIP
- Christmas, End of year, Helloween, Valentine's day
- Add countdown if you like!

We wish you all the best and we hope this application will be helpful!!!
Thank you.
GIBOX developers team.

--- SLOVAK TRANSLATION ---
Viete, koľko času zostáva do vašich termínov?
Táto aplikácia Vám môže ľahko pomôcť!

Už ste dokončili všetko čo ste potrebovali?
Nastavte si svoje vlastné termíny a uvidíte, koľko času ešte zostáva.

VLASTNOSTI
- Plne funkčný v režime offline a v režime Lietadlo
- Neobmedzený počet odpočítavaní
- Zvukový efekt na termíne
- Zdieľanie odpočítavania
- Odpočítavanie beží, aj keď je aplikácia ukončená
- Alarm pred termínom

POPIS ZÁLOŽIEK
1. odpočítavanie
- Zoznam aktívnych odpočítavaní
- Najbližší termín na začiatku zoznamu
- Pridávať, upravovať a mazať odpočítavanie
- Filter: všetky, aktívne odpočítavania
- Zobrazuje neukončené odpočítavania mínusovými hodnotami
- Alarm 24h a 20s pred termínom
- Zdieľanie: kalendár, pošta

2. Nastavenie
- Automaticky pridať termín do Vášho predvoleného kalendára
- "pípnutie" na posledných 5 sekúnd odpočítavania

3. Štatistika
- Aktívne, Dokončené, Všetky odpočítavania

4. náš TIP
- Vianoce, koniec roka, Helloween, Valentín

--- CZECH TRANSLATION ---
Víte, kolik času zbývá do vašich termínů?
Tato aplikace Vám může snadno pomoci!

Už jste dokončili vše co jste potřebovali?
Nastavte si své vlastní termíny a uvidíte, kolik času ještě zbývá.

VLASTNOSTI
- Plně funkční offline av režimu Letadlo
- Neomezený počet odpočítávání
- Zvukové efekty na termínu
- Sdílení odpočítávání
- Odpočítávání běží, i když je aplikace ukončena
- Alarm před termínem

POPIS záložek
1. odpočítávání
- Seznam aktivních odpočítávání
- Nejbližší termín na začátku seznamu
- Přidávat, upravovat a mazat odpočítávání
- Filtr: všechny, aktivní odpočítávání
- Zobrazuje neukončené odpočítávání mínusovými hodnotami
- Alarm 24h a 20s před termínem
- Sdílení: kalendář, pošta

2. Nastavení
- Automaticky přidat termín do Vašeho výchozího kalendáře
- "Pípnutí" na posledních 5 sekund odpočítávání

3. Statistika
- Aktivní, Dokončené, Všechny odpočítávání

4. náš TIP
- Vánoce, konec roku, Helloween, Valentýn

--- POLISH TRANSLATION ---
Czy wiesz, ile czasu pozostało do Twoich terminów?
Ta aplikacja można łatwo pomóc!

Czy ukończył wszystko, czego chciał?
Skonfiguruj swoje terminy i zobaczyć, ile czasu zostało.

Funkcje
- W pełni funkcjonalny w trybie samolotowym i trybie offline,
- Nieograniczona liczba odliczania
- Efekty dźwiękowe w ostatnich sekundach odliczania
- Podziel się odliczanie
- Twój odlicza czas w trybie offline
- Ostrzeżenie końcu odliczania

Opis Tabs
Countdown
- Lista aktywnych odliczania
- Wykaz chronologiczny Countdown
- Dodanie, edycja i usuwanie odliczania
- Filtr: wszystkie, aktywne odliczania
- To pokazuje nieodebrane odliczanie
- Ostrzeżenie przed upływem 24 godzin i 20 sekund
- Podziel się: kalendarz, e-mail

Ustawienia
- Automatycznie zapisane w kalendarzu
- To peept w ciągu ostatnich 5 sekund

statystyka
- Aktywne, Ukończone, Wszystkie odliczania

Nasza rada
- Boże Narodzenie, Koniec roku, Helloween, Walentynki

Show full descriptionLess description

Final countdown!!! - countdown Screenshots

User reviews of Final countdown!!! - countdown, deadline, event, meeting, term, manage

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: Final  countdown!!!  -  countdown    Final countdown!!! - countdown, deadline, event, meeting, term, manage download, Final countdown!!! - countdown, deadline, event, meeting, term, manage free download, Final countdown!!! - countdown, deadline, event, meeting, term, manage download, Final countdown!!! - countdown, deadline, event, meeting, term, manage free download

Use Wish List to get notified when your favorite apps update and have a lower price.