Notify me when this app updates or price drops

Infringement Report

$5.99

About This App

LAST UPDATED:
Jul 18, 2011
CURRENT VERSION:
1.0
REQUIREMENTS:
Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 3.0 or later
APP SIZE:
9.37MB
APP SCORE:
Avg. score: 0
Rating: 0

Users who viewed this also viewed

ALES Sayısal 1-2 ve Geometri

TOTAL DOWNLOADS:
0
TECH SUPPORT:

ALES Sayısal 1-2 ve Geometri Description

ALES; adayların akademik personel olma, yüksek lisans ve doktoraya başlama yeterliliğinin ölçüldüğü, sonuçlarına göre, öğretim üyesi yetiştirme programları alım işlemleri ile yurt dışına lisans üstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçilme ve yerleştirme işlemlerinin yapıldığı bir sınavdır. Sınav kısa zaman zarfında çok daha fazla soruyu doğru cevaplama yeteneğini gerektirmesi sebebiyle kendine özgü bir yapıya sahiptir.
Nobel Akademi’nin uzman kadrosu tarafından hazırlanan ALES Sayısal 1-2 ve Geometri, ALES’in kendi- ne özgü tavrını özümsemiş ve bunu hem içeriğine hem de planlamasına yansıtmış iddialı bir çalışmadır. Bu özgüven, NOBEL Yayıncılık’ın yıllara dayanan tecrübesinden kaynaklanmaktadır.

Sınav Formatına Uygun İçerik Bölümlemesi
ALES Sayısal 1-2 ve Geometri Kitabı ALES içerik bölümlemesi esas alınarak hazırlanmıştır. Kitabın içe- riği sınava, doğru hazırlanmada ve kitabı doğru kullanmada sizlere yol gösterici olacak bir çözümleme etrafında şekillenmiştir. Bu kapsamda Matematik Bölümü Sayısal 1, Sayısal 2 ve Geometri bölümlerine ayrılmıştır.

ALES Sayısal 1-2 ve Geometri Kitabı’nda, sayısal bölüm ayrımı çıkmış sorular göz önüne alınarak yapıl- mış, çalışmayı kolaylaştırıcı bir içerik düzeni oluşturulmuştur. Sayısal 1 bölümünde temel matematik ko- nuları ele alınmıştır. ALES’in “kavrama yeteneği” ölçüyor olması bu bölümdeki anlatım çerçevesini oluş- turmuştur. Sayısal 2 bölümünde ise seçicilik temelli sorular yer aldığından, matematiğe biraz daha fazla hâkim olmayı gerektirecek konulara yer verilmiştir. Bu noktada sınavda soru olarak karşımıza çıkmamış olsa da matematiğin bütüncül yapısının kavranması için taban aritmetiği gibi birkaç konu da işlenmiştir.
ALES’te önem arz eden Geometri ve Geometri Tabanlı Problemlere kitapta ayrı bir başlık altında yer veril- miştir. Sınava yönelik olma açısından güçlendirilen bu bölüm uyarınca temel geometri ve geometri tabanlı soru kalıpları incelenmiş, çıkması muhtemel soru kökleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Detaylı Konu Anlatımı
ALES Sayısal 1-2 ve Geometri Kitabı sınav formatına uygun içerik bölümlemesinin yanı sıra en önemli özelliği kapsayıcılığıdır. Kitapta konu anlatımı oldukça kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bununla sınavda karşılaşılabilecek her türlü soruya cevap bulmayı sağlamak amaçlanmıştır.

Çıkmış Sorular ve Çözümleri
Konu içlerinde verilen çıkmış sorular ve çözümleriyle konu anlatımının sınav formatına uygunluğu ve adayın muhtemel soru tiplerini görmesi sağlanmıştır.

Yazarı : Editör: Murat Taştan
Sayfa Sayısı : VIII + 364
Baskı Sayısı : Yeni Basım
Yayınevi : NOBEL Akademik Yayıncılık

FONKSİYONLAR:
➢ Arama
➢ Favori Ekleme
➢ Başlik üzeri erişim
➢ Tek Sayfa, Çift Sayfa Görünümü
➢ Kolay Kullanım
➢ Sayfaya direk erişim (Slider)
➢ Sadece Metin Okuma
➢ Zoom kilitlenme
➢ Önizleme galeri

Show full descriptionLess description

ALES Sayısal 1-2 ve Geometri Screenshots

User reviews of ALES Sayısal 1-2 ve Geometri

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: ALES  Sayısal  1-2  ve  Geometri  ALES Sayısal 1-2 ve Geometri download, ALES Sayısal 1-2 ve Geometri free download, ALES Sayısal 1-2 ve Geometri 1.0 download, ALES Sayısal 1-2 ve Geometri 1.0 free download

Related Android apps

Geometri Bilgi Yarışması

Geometri Bilgi Yarışması

Related Windows apps

Use Wish List to get notified when your favorite apps update and have a lower price.